WYPŁATA STYPENDIÓW SZKOLNYCH

Urząd Gminy Wisznice informuje, że od 27 maja 2013 r. w kasie Urzędu Gminy wypłacane będą stypendia szkolne. Stypendium należy bezwzględnie odebrać do 10 czerwca br.

sponsorzy