INFORMACJA

Wójt Gminy Wisznice informuje, że rolnicy którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku opadów deszczu, które spowodowały podtopienia. Powinni składać oświadczenia w sprawie poniesionych strat w uprawach w terminie do 24 czerwca 2013r.

Druki oświadczeń są do pobrania w Urzędzie Gminy w punkcie informacyjnym w holu urzędu I pietro.

Wypełnione oświadczenie należy składać w sekretariacie Urzdu Gminy.

Wojt Gminy

sponsorzy