W związku z uwagami mieszkańców gminy Wisznice odnośnie funkcjonowania kortu tenisowego od dnia 10 czerwca nastąpią zmiany w zasadach wykorzystania obiektu

Poniżej zamieszczamy najważniejsze zasady :
-od dnia 10 czerwca rezerwacji kortu można będzie dokonać u opiekuna siłowni pod numerem tel. 507646242 codziennie do godz. 20.00
- rezerwacja dotyczy tylko tygodnia w którym następuje
- jedna osoba może w tygodniu dokonać maksymalnie dwóch rezerwacji , ale w różnych godzinach
- rezerwacja może trwać maksymalnie 1,5 godz.
Mamy nadzieję, iż powyższe rozwiązania usatysfakcjonują wszystkich. Przypominamy również, że osoby korzystające z obiektów powinny respektować poszczególne punkty regulaminu obiektów, szczególnie w zakresie zachowania czystości i porządku. W przypadku zaśmiecania kortu tenisowego i innych obiektów zgodnie z punktem 19 regulaminu:
19 .Animator sportu /opiekun w zależności od sytuacji może:
a) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
b)nakazać opuszczenie terenu obiektu
c) wezwać administratora lub zawiadomić komendę policji w Wisznicach
d) w porozumieniu z administratorem ukarać osoby łamiące postanowienia regulaminu:
- czasowym lub stałym zakazem korzystania z obiektów,
- obciążeniem karą finansową pokrywającą straty wynikające ze zniszczenia obiektu.

sponsorzy