„Seniorzy w Akcji”

      Mieszkanki Horodyszcza -Pani Teresa Frończuk i Eliza Welik zostały wybrane spośród ponad 200 zgłodzeń do realizacji swojego międzypokoleniowego projektu dotyczącego zbierania i odtwarzania starych, regionalnych tradycji. Konkurs zorganizowało Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę" i Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności. Jego celem jest otwarcie się na wolontariat seniorów i współpracę międzypokoleniową. Społeczność chce pracować nad otworzeniem dawnych tradycji, pieśni charakterystycznych dla naszej ludowej kultury poprzez organizowanie warsztatów obrzędowych i warsztatów śpiewu ludowego.
      Na zakończenie projektu będą prowadzone warsztaty kuchni regionalnej i pieczenia sękaczy oraz impreza dla mieszkańców, na której zaprezentowane zostaną widowiska obrzędowe i pieśni ludowe.

     Mieszkańcy chcieliby aby powstał zespól ludzi, którzy będą kontynuować te działania. Zebrane pieśni i tradycyjne obrzędy będą stanowiły bazę dla przyszłych działań w tej dziedzinie. Mieszkańcy Horodyszcza zyskają wiedze o swojej historii i tradycji w praktyce, powstanie zespół obrzędowy oraz gotowy repertuar do organizacji widowisk obrzędowych. Zebrane, opracowane i przygotowane materiały będą bazą dla dalszych działań i działań innych grup. Mieszkańcy chcieliby również wydać w formie broszury znalezione i opracowane przez siebie obrzędy i pieśni.
       Projekt jest koordynowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach

sponsorzy