Wpłata na solary

Informujemy, osoby które wylosowały zestawy solarne muszą dokonać wpłaty na udział własny do dnia 05.07.2013r.

Liczba zadeklarowanych

osób

Wielkość zestawu solarnego

Wpłata

Nr losów *

1-3

2 lustra + zbiornik 200l

 1 800,00

1-50

4-5

3 lustra + zbiornik 300l

2 000,00

1-84

6

4 lustra + zbiornik 400l

 2 200,00

wszystkie wylosowane

7 i więcej

5 lustra + zbiornik 500l

 2 400,00

wszystkie wylosowane

* zakres na dzień 03.07.2013, który może ulec zmianie na skutek weryfikacji (zaległości płatnicze wobec Gminy, dwie posesje) lub braku wpłat, ewentualne kolejne osoby o wyborze zostaną poinformowane telefonicznie

Konto:

Urząd Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice

Numer konta: 20 8055 0006 0000 1355 2000 0012  KONTO TYLKO DO WPŁAT ZA SOLARY !!!

Wypełnione blankiety przelewów dostępne są w UG Wisznice pok. 209.  

sponsorzy