Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic

Podpisano umowę z wykonawcą robót na przygotowanie terenów inwestycyjnych w Wisznicach w ramach projektu "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic"

        Rusza nowa inwestycja w Wisznicach. Tym razem modernizacji poddany zostanie plac gminnej targowicy oraz ulica Przemysłowa. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie robót w ramach projektu "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic" na wykonawcę przedmiotu zamówienia wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Parczew S.A., które zaoferowało najniższą cenę. W dniu 06 czerwca 2013 r. władze Gminy podpisały umowę z Wykonawcą .

Rozpoczęcie robót nastąpi jeszcze w lipcu tego roku.

Informacja o projekcie

 logotypy

 

sponsorzy