DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W WISZNICACH

    Niniejszym informujemy iż w roku bieżącym planowaliśmy zorganizowanie corocznej imprezy plenerowej Dni Wisznic, która miała odbyć się w dniach 3-4 sierpnia. Jednakże w trakcie przygotowań lokalnej uroczystości otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana propozycję współorganizacji Dożynek Wojewódzkich na terenie naszej gminy. Po długich konsultacjach z przedstawicielami GOKiO w Wisznicach, zaangażowanych w przygotowanie Dni Wisznic, Pan Piotr Dragan – Wójt Gminy Wisznice -wyraził zgodę na organizację Dożynek a jednocześnie postanowił o odwołaniu obchodów Dni Wisznic . Dożynki zaplanowano na dzień 15 września 2013 roku, natomiast w nawiązaniu do odwołanych Dni Wisznic w przeddzień uroczystości odbędzie się Festiwal Ziół na którym wystąpią lokalne chóry i zespoły młodzieżowe.

sponsorzy