Do tej gminy warto przyjechać

O walorach turystycznych gminy Wisznice mówi się coraz częściej. Promocja tego tematu została zaprezentowana 25 lipca w Centrum Promocji Województwa Lubelskiego. Delegacja z gminy Wisznice opowiadała o walorach na antenie Radia Lublin jak również podczas konferencji prasowej. Promocja była związana z nominowaniem Gminy Wisznice do „Turystycznej Perły Regionu Lubelskiego 2013". Wszystkim, którzy nie mogli na bieżąco śledzić wydarzeń medialnych udostępniamy program konferencyjno – radiowy.
Dolina Zielawy - walory turystyczno - krajobrazowe - wójt gminy Wisznice Piotr Dragan
Unikatowość przyrodniczo – krajobrazowa, bogactwo fauny i flory – Krzysztof Wojciechowski
Katedra Ekologii Stosowanej Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Uroki Polesia - Sławomir Głowacki, Zakład Hydrologii UMCS
Walory kulinarne regionu
Bogactwo warzywno – owocowe regionu – Stanisław Daniłoś – Prezes Zrzeszenia Producentów Owoców i Warzyw „Sad- Pol" Polubicze.
Wypiek tradycyjnych sękaczy– Teresa Frończuk, członek zespołu śpiewaczego „Polesie"
Walory kultury pogranicza, Centrum Kultury Chrześcijańskiej, – dyrektor GOK i O Elżbieta Sokołowska.
Centrum Kultury Lokalnej w Rowinach – Krystyna Wiczuk – radna gminy Wisznice, mieszkanka Rowin
Kompleks sportowy – Piotr Dragan Wójt Gminy Wisznice

Ścieżki rowerowe, Altana dubicka –Bożena Dragan członek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica.
Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Wisznicach, plebania murowana z 1875 roku) dzwonnica drewniana z początku XX wieku w Horodyszczu- historia Wisznic i okolic - dr Dariusz Tarasiuk, Instytut Historii UMCS
Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Jana Ewangelisty w Polubiczach z 1919 roku - dawna cerkiew unicka, plebania drewniana z początku XX wieku dzwonnica murowana z drugiej połowy XIX wieku – Zbigniew Sakowicz członek Chóru „Nadzieja" z Polubicz
Zabytkowy cmentarz w Wisznicach z roku 1800 - Piotr Dragan Wójt Gminy Wisznice,

sławni ludzie pochowani na zabytkowym cmentarzu - Kraszewscy, Malscy, Ratajewiczowie, Sosnowscy, powstańcy styczniowi - Alina Maniowiec dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Kraszewskiego w Wisznicach,

Zabytki kultury:
Horodyszcze- Zespół pałacowy w Horodyszczu (pałac murowany z około 1818 – 1828 roku, wybudowany wg projektu architekta Antoniego Corazziego, piwnica murowana z połowy XIX wieku, park z XVIII wieku) - zespół dworski w Polubiczach pozostałości osady z czasów kultury łużyckiej na terenie piaskowni należącej do wsi Łyniew; grodzisko wczesnosłowiańskie w Horodyszczu – Elżbieta Sokołowska
Zabudowa drewniana we wsi Horodyszcze i Łyniew , historia cudownego obrazu Matki Boskiej Horodyskiej- Lucyna Szajda pracownik Wiejskiego Domu Kultury w Horodyszczu liczne przydrożne kapliczki rozsiane po terenie całej gminy; Alina Maniowiec Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznice

Mini – ZOO w Horodyszczu - Magdalena Linkiewicz
Zalew w Horodyszczu – możliwości wędkowania - Piotr Lipiński, Polski Związek Wędkarski

Podczas Konferencji prasowej mediom lubelskim oraz regionalnym zaprezentowali się :
Piotr Dragan- Wójt Gminy Wisznice- możliwości spędzenia czasu wolnego w Wisznicach, atrakcje turystyczne, Krzysztof Wojciechowski – walory przyrodniczo- turystyczne, Teresa Frończuk- smaki regionu, Lucyna Szajda – zioła i ich wykorzystanie, Elżbieta Sokołowska- zaproszenie na imprezy kulturalne w Wisznicach.
Stoisko promocyjne było możliwe do wykonania dzięki uprzejmości Elżbiety Gromysz, Stanisława Daniłosia i Bożeny Jakubiuk.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

sponsorzy