III Piknik Historyczny

Klub Historyczny "Powstaniec" działający przy GOK Wisznice zaprasza na III Piknik Historyczny. Impreza odbędzie się w Szkole Podstawowej w Dubicy, 18 sierpnia (niedziela) od godz. 15.00 Organizatorzy przewidzieli m.in.: prelekcję Mirosława Barczyńskiego z Muzeum Południowego Podlasia, dwa pokazy grupy ASG Husaria, prezentację sprzętu i umiejętności Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Odbędzie się również konkurs strzelecki i wiedzy o II wojnie światowej na terenie gminy Wisznice. Przewidziano dodatkowe atrakcje: dwie strzelnice ASG, wystawę zdjęć i przedmiotów z okresu II wojny światowej, stoisko grupy ASG Husaria, makieta czołgu oraz stanowiska partyzanckie. Pokazy grupy ASG Husaria będą urozmaicone pirotechniką. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Patronat honorowy nad III Piknikiem Historycznym objął Starosta Bialski Tadeusz Łazowski.

sponsorzy