Sukcesy gminy w powiecie

Podczas XV Dożynek Powiatowych w Tucznej, gmina Wisznice uzyskała wyróżnienie w konkursie na ekspozycję promocyjną. Członkinie KGW z Polubicz otrzymały nagrodę specjalną za oryginalny wieniec dożynkowy. Natomiast w konkursie „Nasz chleb najlepszy" wyróżnienie przyznano wypiekowi GS „Samopomoc Chłopska". W kategorii „Zasłużony dla rolnictwa" medalem został uhonorowany Dariusz Szajda z Horodyszcza. Dziękujemy sponsorom owoców i warzyw, które przeznaczyliśmy do promocji gminy.
Sponsorzy:
Sad – Pol Polubicze, Agro – Handel Mariusz Jakubiuk, „Ogrodnik" Dubica, HOR-POL Horodyszcze, Bożena i Tomasz Jakubiukowie, Anna i Henryk Maksymiuk, Bożena i Marek Trębiccy.

Galeria>>>>>>>

sponsorzy