„Świat, który odszedł”

PARTNERSTWO ROZWOJOWE NA RZECZ KULTURY pięciu gmin: Sosnówka, Wisznice, Rossosz, Podedwórze, Jabłoń ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy zdjęć Adama Trochimiuka pt. „Świat, który odszedł". Otwarcie wernisażu 31.08. ( sobota) godz. 17 00 w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach. Świat, który odszedł - czas zatrzymany w kadrze to właściwe i trafne określenie charakteru wystawy fotograficznej Adama Trochimiuka. Od 33 lat jest on fotoreporterem tygodnika „Słowo Podlasia" i uważnym obserwatorem zachodzących przemian społecznych. Wystawa może jednych rozbawić, innych nauczyć pokory i szacunku dla przodków. Szczególnie przedstawicieli młodego pokolenia, którzy nie znają i nie pamiętają przaśnych czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Trudno im będzie uwierzyć, że tak się kiedyś żyło, a limuzyny przemierzające utwardzone drogi można było obejrzeć w zachodnim filmie. Fotografie bialskiego dokumentalisty pokazują zaskakujące kontrasty podlaskiej rzeczywistości, która na szczęście odeszła bezpowrotnie.

sponsorzy