Postęp prac budowlanych przy realizacji zadania „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic”

Trwają prace związane z realizacją tytułowej inwestycji. Obecnie wykonanych jest większość robot rozbiórkowych, uzbrojenie i oświetlenie terenu, podbudowa pod jeden z parkingów. Zaawansowanie prac jest na poziomie 18%.

 

Postęp prac, zdjęcia

sponsorzy