Z wizytą w gminie partnerskiej Airvault

Od 3 do 8 października przedstawiciele Gminy Wisznice przebywali z wizytą w gminie partnerskiej Airvault we Francji. Wizyta zorganizowana została przez stronę francuską w ramach długotrwałej współpracy, do której obie gminy zobowiązały się w podpisanej 9 maja 2011 roku umowie partnerskiej. Było to już kolejne spotkanie przedstawicieli obu społeczności – w dniach 14-18 maja 2012 r. roku gościliśmy grupę francuską w Wisznicach.
W skład 25-osobowej delegacji, która nad ranem 3 października 2013 r. wyruszyła z Wisznic, weszli pracownicy Urzędu Gminy Wisznice, radni oraz przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych– chóru oraz ochotniczej straży pożarnej. Po kilkugodzinnej podróży wylądowaliśmy szczęśliwie na lotnisku Beauvuis pod Paryżem, gdzie oczekiwali nas przedstawiciele Gminy Airvault. Krótki przejazd przez najważniejsze punkty stolicy Francji zakończyło zwiedzanie Pól Marsowych pod Wieżą Eiffla, po którym wyruszyliśmy autokarem w sześciogodzinną podróż do miasteczka Airvault. Na miejscu przywitało nas piękne słońce, średniowieczna architektura oraz miłe słowa mera – Pana Jacky Princay i Pani Sophie Misiek – przewodniczącej Komitetu ds. Współpracy Airvault – Wisznice. Podczas 4-dniowego pobytu w Airvault uczestniczyliśmy w licznych spotkaniach na szczeblu lokalnym i regionalnym, odwiedzając tutejszy Urząd Gminy, siedzibę Rady Departamentu w Niort, dom spokojnej starości, ośrodek społeczno-kulturalny, a także remizę strażacką w Airvault. Podczas odwiedzin w przedszkolu, szkole i świetlicy poznaliśmy francuski system edukacji i opieki nad dzieckiem, a wizyty w biogazowi oraz cementowni umożliwiły bliższe poznanie największych przedsiębiorców w regionie. Nie zabrakło również zwiedzania okolicznych atrakcji turystycznych – tzw. Zielonej Wenecji w Coulon, zabytkowego kościoła, muzem i zamku w Airvault oraz pomnika Żołnierzy Polskich w Veluche. Szczególne emocje i wzruszenie towarzyszyły naszej delegacji podczas uroczystej Mszy św. w niedzielę 6 października, której piękną oprawę z użyciem unikatowych XVIII-wiecznych organów przygotował miejscowy organista oraz chór wykonujący w języku polskim pieśń Bogurodzica. Podczas całego pobytu korzystaliśmy z gościnności rodzin francuskich, które przyjmowały członków polskiej delegacji pod swoim dachem, za co serdecznie dziękujemy. Serdeczna atmosfera sprzyjała integracji, lepszemu poznaniu uczestników z obu krajów oraz dyskusjom o kierunkach dalszej współpracy.
Jednoczenie podkreślamy, iż mimo oficjalnego charakteru wyjazdu, wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Wisznice wzięli udział w wyjeździe w ramach urlopów, a koszt organizacji wizyty został pokryty częściowo przez gminę Airvault, a częściowo ze składek opłaconych przez samych uczestników.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

sponsorzy