Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w rewitalizowanym parku położonym w centrum miejscowości Wisznice

W ramach zadania: „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w rewitalizowanym parku położonym w centrum miejscowości Wisznice" realizowanego przy pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wykonano:
1. Sadzenie drzew – Klon pospolity „Drummondii" – szt. 16
2. Sadzenie krzewów – Berberys – szt. 64

W wyniku realizacji zadania został osiągnięty następujący efekt rzeczowy/ekologiczny:
- utworzenie terenów zieleni , poprawa wyglądu estetycznego otoczenia, stworzenie miejsca spotkań, rekreacji i odpoczynku
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wieloletnich

GALERIA >>>>>>

sponsorzy