11 listopada 2013

„Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości"
te słowa Józefa Piłsudskiego z kwietnia 1922 r. uzmysławiają nam prawdę o potrzebie zrozumienia i docenienia wszystkich polskich dróg do niepodległości. Trzeba to pamiętać szczególnie dziś- W Święto Niepodległości.
Ostatnie obchody 11 listopada były demonstracją scalenia różnych doświadczeń polskich dróg: Piłsudski, Dmowski, Paderewski i Witos, także kardynał Stefan Wyszyński. Należy także dodać tu jeszcze Daszyńskiego, Rataja i generała Sikorskiego. No i oczywiście Karola Wojtyłę. Istotne były też wysiłki dla polskiej sprawy niepodległości Giedroyca i Nowaka- Jeziorańskiego, Leszka Kołakowskiego, Czesława Miłosza, Jacka Kuronia, Jana Józefa Lipskiego i w końcu zmarłego ostatnio Tadeusza Mazowieckiego.
Wszyscy Ci ludzie sens swego życia widzieli w aktywnej trosce o dobro Polski i Polaków. Mamy prawo być dumni z tego czego dokonaliśmy zarówno w 1918 r. jak i po 1989 r.
Tak jak wypada nam pamiętać o wszystkim, co było chlubne w naszej przeszłości, tak też i o tym, co było niegodziwe i zastanawiające. 11 Listopada zawsze skłania do refleksji nad jednym i drugim.
Niepodległe państwo polskie było odzyskane wysiłkiem wielu skonfliktowanych orientacji politycznych- co było dokonaniem wielkim i bezdyskusyjnym. Była zwycięska wojna z bolszewikami, były ogromne dokonania cywilizacyjne i kulturalne. Ale był też mord Prezydenta Gabriela Narutowicza, wojskowy zamach stanu, fałszerstwa wyborcze i skandale korupcyjne. Należy więc 11-tego Listopada uznać, że „cała historia Polski jest nasza" i o całej należy pamiętać i wysuwać konstruktywne wnioski, także z historii ostatnich lat.
Zauważamy, że co roku 11 Listopada ludzie wyrażają aprobatę i dumę z osiągnięć naszej Ojczyzny wywieszaniem flagi, wspólnym świętowaniem, spotkaniami przy pomnikach historii. Manifestacje, wiece, marsze ugruntowują naszą dumę narodową z faktu samoistnienia.
Uczymy się cieszyć naszą wolnością i dawać wyraz przywiązania do pamięci o dokonaniach przodków oraz własnemu patriotyzmowi, który chcemy przekazać pokoleniom. To nie polityka lecz poczucie bycia obywatelem, potrzeba wspólnoty, zrozumienia, współpracy.
Dziś w rocznicę odzyskania niepodległości również jesteśmy podzieleni, ale musimy być wszyscy razem, od skrajnej prawicy po skrajną lewicę- tego wymaga interes narodu. Łączyć nas powinna wspólna troska o przyszłość i o to by pałeczkę o sprawy Rzeczypospolitej przekazać młodszym.
By młodzi nabrali przekonania, że wolność jest piękna, jest nasza i trzeba ciągle jej pilnować, przypominać jaki jest jej sens i jakie daje korzyści.

Wójt Gminy

 

podpis wojt

 

 

 

 

G A L E R I A

 

sponsorzy