Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice

W dniu 8 listopada 2013 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice. Zostały one poprzedzone kampanią wyborczą i procedurami bardzo podobnymi do tych z prawdziwych wyborów samorządowych. Młodzież z gminy Wisznice miała okazję poznać w praktyce zasady demokracji i funkcjonowania lokalnego samorządu. Co więcej będzie mogła ją kontynuować biorąc udział w pracach MRG w czasie roku szkolnego 2013/2014. Radnych wybierano w dwóch okręgach obejmujących uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 1 (7 radnych) oraz Liceum Ogólnokształcącego (8 radnych). Wybory w poszczególnych okręgach przeprowadzały Okręgowe Komisje Wyborcze składające się z uczniów i nauczycieli poszczególnych szkół. Na podstawie przesłanych protokołów stwierdzono następujące wyniki:
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
1. Paula Prudaczuk – 96 głosów
2. Monika Poniewska – 81 głosów
3. Agata Chilczuk – 77 głosów
4. Ewelina Jaszczuk – 76 głosów
5. Monika Kisiel – 69 głosów
6. Magdalena Kotiuk – 63 głosy
7. Michał Wieczorek – 56 głosów
8. Anna Suwała – 53 głosy
9. Patrycja Dawidiuk – 42 głosy


Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
1. Izabela Tołczyżewska – 20 głosów
2. Diana Szpruch – 20 głosów
3. Joanna Waszczuk – 19 głosów
4. Kinga Zalewska – 17 głosów
5. Greta Prudaczuk – 13 głosów
6. Karolina Gromysz – 12 głosów
7. Joanna Mazurek – 11 głosów
8. Daria Potapczuk – 8 głosów
9. Iga Maksymiuk – 4 głosy
*pogrubione zostały imiona i nazwiska kandydatów wybranych do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice kadencji 2013/2014
Na pierwszej planowanej sesji młodzi radni wzorem starszych kolegów odbiorą zaświadczenia oraz złożą uroczyste ślubowanie.

sponsorzy