Złote Gody

W niedzielę 8 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego 19 par, które poprzedziła msza święta odprawiona w intencji małżonków przez ks. dziekana Jana Pieńkosza.
Podczas zorganizowanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wisznicach – Dorotę Nowosielską i Wójta Gminy Wisznice – Piotra Dragana uroczystości jubilaci odnowili przysięgę małżeńską, złożyli współmałżonkom podziękowania za 50 lat wspólnego pożycia, po czym otrzymali medale od Prezydenta RP, dyplomy gratulacyjne i kwiaty od organizatorów oraz specjalne podziękowania od ks. dziekana.
Odznaczeni medalami Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie zostali:
Państwo Irena i Henryk Antoniukowie
Państwo Wanda i Mieczysław Bujanowie
Państwo Regina i Czesław Gębkowie
Państwo Helena i Henryk Iżkowie
Państwo Romualda i Feliks Janczukowie
Państwo Marianna i Eugeniusz Jankowscy
Państwo Janina i Eugeniusz Jaroszkiewiczowie
Państwo Weronika i Zygmunt Jaszczukowie
Państwo Wanda i Kazimierz Korszeniowie
Państwo Aniela i Józef Lewczukowie
Państwo Janina i Jan Maksymiukowie
Państwo Marianna i Paweł Melanowiczowie
Państwo Marianna i Zygmunt Niczyporukowie
Państwo Regina i Stanisław Niepogodzińscy
Państwo Leokadia i Tadeusz Petruczynikowie
Państwo Krystyna i Tadeusz Szarzyńscy
Państwo Helena i Marian Szeniawscy
Państwo Mirosława i Edmund Targońscy
Państwo Józefa i Józef Ussowie
Przedstawiciele samorządu i duchowieństwa złożyli małżonkom życzenia dobrego zdrowia, spokoju, pomyślności, pociechy z dzieci i wnuków.
Specjalne podziękowania i życzenia w imieniu Samorządu Powiatu Bialskiego złożył wicestarosta Pan Jan Bajkowski.
Podczas uroczystości nie zabrakło toastu za jubilatów i gromkiego 'Sto lat' odśpiewanego przez chór 'Radość' z Wisznic, jak również pokazu Zespołu Tanecznego z wisznickiego Gimnazjum. Także wnuczka Państwa Gębków – Asia, wyrecytowała wierszyk o złotych godach z dedykacją dla uczestników wczorajszej uroczystości.
Obchody jubileuszu zakończyło wspólne zdjęcie i poczęstunek.

G A L E R I A >>>>>>>

sponsorzy