Rozpoczęto realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

Z dniem 1 stycznia 2014r. Gmina Wisznice rozpoczęła realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje" „Inwestujemy w Waszą przyszłość". W związku z tym zapraszamy mieszkańców gminy Wisznice do śledzenia informacji oraz udziału w projekcie. Regulamin udziału oraz zasady już w krótce zamieścimy na stronie internetowej gminy.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – Ewa Jarosławska-Popielewicz oraz osoba ds. rozliczeń finansowo-księgowych – Katarzyna Ruszyńska w biurze projektu (pokój 205 Urzędu Gminy Wisznice) oraz pod numerem telefonu (83) 378 21 02 .

sponsorzy