Tereny inwestycyjne - zakończone

Zakończyły się prace budowlane prowadzone w ramach projektu pt. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Obecnie trwają czynności odbiorowe wykonanych elementów: wybudowanych parkingów, zmodernizowanych dróg, sieci i przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych i elektroenergetycznych, a także wykonanego oświetlenia terenu. Dla lepszego zobrazowania efektów projektu, w naszej galerii prezentujemy zdjęcia sprzed realizacji inwestycji oraz stanu obecnego. Po zrealizowaniu inwestycji kolejnym krokiem będzie aktywne poszukiwanie inwestora, który stworzy miejsca pracy dla mieszkańców gminy, korzystając z wybudowanej infrastruktury.

 

logotypy

sponsorzy