PRZEKAŻ 1 % PODATKU

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP „Jedna Dubica" zwraca się z prośbą o przekazywanie 1% podatku na rzecz działalności statutowej stowarzyszenia. Od pierwszego września 2012 roku nowym zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie Szkoły Podstawowej i przedszkola w Dubicy. Aby wesprzeć tę działalność wystarczy podać numer KRS 0000026435 i nazwę stowarzyszenia w zeznaniu podatkowym za rok 2013.
Poza tym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz poprawy warunków życia lokalnej społeczności. Zadania te realizowane są między innymi poprzez organizowanie imprez i uroczystości o charakterze kulturalno-rozrywkowym, dość wspomnieć cieszące się ogromnym zainteresowaniem majówki, które integrując pokolenia uczą historii i patriotyzmu.
Zachęcamy do wsparcia działalności naszego stowarzyszenia.

sponsorzy