Ruszyła rekrutacja dla projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny"

innowacyjna                         unia

 

„Dotacje na Innowacje" -„Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ruszyła rekrutacja dla projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny", która potrwa do 28 lutego 2014r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pobrania Formularza Zgłoszeniowego, mogą się zgłaszać do Biura Projektu, które mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Wisznicach (pokój 205).
Formularze dostępne stronie www.wisznice.pl
Informacje uzyskać można również telefonicznie: Biuro Projektu tel. 83 378 21 27

 

sponsorzy