UWAGA !!!! OSZUŚCI

W związku z realizacją dużych projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny", polegającego na instalacji zestawów komputerowych wraz z Internetem i projektu „Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy", polegającego na montażu instalacji solarnych na terenie Gminy Wisznice, informujemy, iż gmina partnerska współrealizująca oba projekty odnotowała przypadki podszywania się pod osoby związane z w/w projektami. Zdarzenia te miały miejsce 07.03.2014 roku. Domniemamy, że osoby te mogą dokonywać kradzieży lub innych czynności niezgodnych z prawem. Dodatkowo informujemy, że osoby monitorujące przebieg realizacji projektów, będą musiały posiadać oryginalne upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Wisznice.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Wisznicach, w sprawie solarów z p. Tomaszem Gębką pod numerem telefonu 83 378 20 33, a w sprawie komputerów z p. Ewą Jarosławska-Popielewicz i p. Katarzyną Ruszyńską pod numerem telefonu 83 378 21 27.

sponsorzy