Biuro Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" informuję, iż z dniem 28.02.2014 r. zakończyła się rekrutacja uczestników do w/w projektu.

innowacyjna                                                    unia

„Dotacje na Innowacje" -„Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Biuro Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" informuję, iż z dniem 28.02.2014 r. zakończyła się rekrutacja uczestników do w/w projektu.
Wszystkie formularze zgłoszeniowe, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Wisznicach zostały zweryfikowane. Utworzono listę osób ostatecznie zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.
Szczegółowych informacji udziela Koordynator Projektu – Ewa Jarosławska-Popielewicz oraz Osoba ds. rozliczeń finansowo-księgowych - Katarzyna Ruszyńska w Biurze Projektu oraz pod numerem telefonu 83 378 21 27.

Lista uczestników >>>>>>>>>

 

sponsorzy