Język i Komputer – Twoje atuty

 kapitał                                              unia

 

 

wirpie 

 

Do 30 kwietnia 2014, trwa nabór do projektu "Język i Komputer – Twoje atuty" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z wykształceniem co najwyżej średnim zamieszkałych, uczących się lub pracujących wg Kodeksu Cywilnego na terenie m. Biała Podlaska, powiecie bialskim, powiecie parczewskim, radzyńskim oraz powiecie włodawskim.
Obecnie w ramach projektu prowadzony jest nabór na
Kurs języka angielskiego poziom A2 (120H) oraz kurs komputerowy ECDL Start (60h)
- 12 osób w wieku 50 - 64 lata
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z osobą ds. rekrutacji pod nr telefonu – 798 286 806. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy Wisznice, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Formularz zgłoszeniowy projektu "Język i komputer Twoje atuty"

Oswiadczenie dane osobowe projektu "Język i komputer Twoje atuty"

Oświadczenie kryterium dostepu projektu "Język i komputer Twoje atuty"

Załącznik nr 1 do kwestionariusza zgłoszeniowego projektu "Język i komputer Twoje atuty"

 

sponsorzy