Gmina Rossosz liderem międzynarodowego przedsięwzięcia

Projekt pn. "Poprawa dostępności obszaru turystycznego "Dolina Zielawy" oraz gmin partnerskich na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, zakłada budowę i przebudowę odcinków dróg oraz opracowanie strategii współpracy transgranicznej na terenie gmin: Rossosz, Wisznice, Jabłoń, Podedwórze, Sosnówka, Znamienka, Zabrody.

 pl-by-ua

 

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej gmin obszaru turystycznego "Dolina Zielawy" oraz gmin partnerskich na Białorusi i Ukrainie. Przedsięwzięcie polega na budowie i przebudowie strategicznych dróg lokalnych w 5 gminach tworzących obszar turystyczny "Dolina Zielawy" po stronie polskiej oraz gminach partnerskich: Znamienka na Białorusi i Zabrody na Ukrainie.
Projekt skierowany jest bezpośrednio do mieszkańców terenów położonych przy modernizowanych odcinkach dróg w miejscowościach: Jabłoń, Podedwórze, Lipinki, Horodyszcze, Rossosz (PL), Znamienka (BY) oraz Jakusziw, Lucziczi i Zabrody (UA) oraz właścicieli gospodarstw rolnych i osób prowadzących działalność gospodarczą. Z rezultatów projektu korzystać będą również mieszkańcy obszaru pogranicza Polski i Białorusi, w szczególności mieszkańcy gmin partnerskich: Rossosz, Sosnówka i Wisznice w powiecie bialskim, Jabłoń i Podedwórze w powiecie parczewskim oraz mieszkańcy gminy Znamienka w rejonie brzeskim na Białorusi i gminy Zabrody w obwodzie wołyńskim na Ukrainie, a także potencjalni turyści i inwestorzy.
Gmina Rossosz jako lider projektu jest odpowiedzialna za całość realizacji przedsięwzięcia.
W dniu 3 czerwca br. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego "Ter-DROM" Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 6 dróg o łącznej długości 5.121,34 m, na terenie 5 gmin w Polsce:
• Gmina Rossosz - wybudowana zostanie droga gminna nr 101285L o łącznej długości 846,40 m, z czego 301,10 m ul. Topolowa i 545,30 m, ul. Nadwisznicka w Rossoszu.
• Gmina Sosnówka - wybudowana zostanie droga gminna nr 101201L o łącznej długości 855,83 m, położona w m. Lipinki
• Gmina Wisznice - wybudowana zostanie droga gminna nr 101250L o łącznej długości 794,19 m w m. Horodyszcze
• Gmina Podedwórze - przebudowa dróg w centrum miejscowości Podedwórze: droga powiatowa o nr 1095L i nr 1615L, droga gminna nr 103821L oraz droga wewnętrzna o łącznej długości 461,92 m.
• Gmina Jabłoń - przebudowa ciągu dróg w Jabłoniu Nr 103770: ul. T. Kościuszki i J. Tokarskiej o łącznej długości 813,50 m oraz budowa 1350 m drogi gminnej tzw. Kolański Gościniec.
Termin zakończenia budowy dróg ustalony został na koniec sierpnia 2014 roku na terenie Gmin Rossosz, Sosnówka i Wisznice, a na terenie Gmin Jabłoń i Podedwórze do dnia 10 listopada 2014 roku.
Poza komponentem infrastrukturalnym projekt zakłada również działania o charakterze „miękkim": organizację wspólnych spotkań projektowych połączonych z radami budowy a także opracowanie wspólnej strategii rozwoju na kolejny okres programowania środków Unii Europejskiej.
Przewidywany koszt budowy dróg w Polsce wynosi 4.122.796,49 zł, gdzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowi 89% wartości inwestycji.

 

unia-f  

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

sponsorzy