Wystawa malarstwa - Krajowa 63 - w Galerii Podlaskiej

Bialskie Centrum Kultury zaprasza na wystawę malarstwa – Krajowa 63 – w dniach 2 – 26 czerwca 2014 r. w Galerii Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 12, Biała Podlaska.
W ramach wystawy można obejrzeć min. prace artystek związanych z gminą Wisznice tj., Pani Jolanty Kuśmierz oraz Doroty Kulickiej.

Pani Jolanta Kuśmierz mieszka i pracuje w Wisznicach. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie oraz Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe na UMCS w Lublinie oraz WSHP w Sandomierzu. W malarstwie fascynuje ją portret oraz surrealistyczna wizja świata. Pani Jolanta uprawia malarstwo olejne oraz rysunek. Interesuje się grafiką oraz fotografią portretową. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków w Lublinie.
Na wystawie możemy zobaczyć prace Pani Kuśmierz takie jak : Między drogą a rajem – otulona, Między drogą a rajem – oczekując czy też Między drogą a rajem – dotknąć.

Pani Dorota Kulicka urodziła się w Wisznicach. Ukończyła studia licencjackie na UMCS w Lublinie – „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych".
Dyplom artystyczny pt. „W drodze..." w Zakładzie Rysunku i Malarstwa II UMCS pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Rumowskiego. W 2012 r. zajęła I miejsce w IV Konkursie Plastycznym „Zapachy życia" , organizowanym przez Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków w Lublinie. Na wystawie możemy podziwiać płótna Pani Kulickiej takie jak: Rozważania nad zasadniczością obserwacji tego oraz Ten las kiedyś będzie wyglądał inaczej.

G A L E R I A

sponsorzy