Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny"

innowacyjna                                                           unia

„Dotacje na Innowacje" -„Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Z dniem 10 lipca 2014 r. Urząd Gmin Wisznice zaprasza uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" na podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.
Podpisanie umowy będzie miało miejsce w Biurze Projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy Wisznice (pokój 205).
Szczegółowych informacji udziela Koordynator Projektu – Ewa Jarosławska-Popielewicz oraz Osoba ds. rozliczeń finansowo-księgowych - Katarzyna Ruszyńska w Biurze Projektu oraz pod numerem telefonu 83 378 21 27.

sponsorzy