Poszukujemy koordynatora projektu

Gmina Wisznice poszukuje osoby z wyższym wykształceniem i doświadczeniem przy realizacji minimum 1 projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na stanowisko koordynatora projektu pt. „Klucz do kompetencji" realizowanego przez Gminę Wisznice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do Edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Termin składania dokumentów upływa 21 lipca 2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań oraz warunków zatrudnienia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisznice w zakładce Urząd – Nabór na wolne stanowiska w urzędzie http://wisznice.bip.lublin.pl/upload/pliki/0nabor.pdf

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

kapitał                                     unia spoleczny

 

sponsorzy