Sukces Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice

Miło nam poinformować, że Młodzieżowa Rada Gminy Wisznice, przy wsparciu Stowarzyszenia Razem dla Wisznic i pracowników Urzędu Gminy, wzięła udział w konkursie grantowym organizowanym przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w ramach projektu "Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie" i wygrała grant w wysokości 5 000zł . W odpowiedzi na konkurs wpłynęły aż 603 wnioski z czego tylko 78 mogło otrzymać dofinansowanie. Złożony przez wisznicką młodzież wniosek uplasował się na wysokim 4 miejscu listy rankingowej.

foto533

Umowę o dofinansowanie projektu podpisali: w imieniu Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice – Monika Parchomiuk, Ewelina Jaszczuk oraz Elżbieta Sokołowska, a w imieniu „Stowarzyszenia Razem dla Wisznic" – Alina Maniowiec i Daniel Dragan

Celem projektu pt. „ Sportowe Horodyszcze" jest aktywizacja i integracja mieszkańców wsi Horodyszcze oraz rozwój kultury fizycznej w środowisku lokalnym. Zaplanowane w ramach projektu działania to renowacja boiska wiejskiego oraz organizacja imprezy sportowo-kulturalnej pod nazwą Rodzinna Olimpiada Horodyska.
Dzięki pozyskanej dotacji w ciągu dwóch najbliższych miesięcy, przy wspólnym wysiłku mieszkańców, horodyskie boisko zostanie powiększone, wyrównane i pokryte trawą sportową. Realizatorzy projektu mają nadzieję, że odnowione boisko będzie udostępniane i wykorzystywane przez większą liczbę użytkowników - dzieci i młodzież, dorosłych, podwórkowe drużyny piłkarskie oraz rodziców z dziećmi.
Aby zintegrować mieszkańców wokół idei aktywnego, rodzinnego wypoczynku, a także dbania o wspólne dobro, w niedzielę 28 września 2014 r. odbędzie się „Rodzinna Olimpiada Horodyska", w programie której przewidziano m.in. zabawy i konkurencje sportowe, rodzinną grę w Podchody Horodyskie, projekcję filmu dla całej rodziny, a na zakończenie - wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

logo duze

sponsorzy