Uruchomienie usługi HelpDesk

innowacyjna                                           unia

„Dotacje na Innowacje" -„Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Urząd Gminy Wisznice informuje o zakończonych pracach w zakresie części I zamówienia publicznego tj. dostarczenie, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego zestawu komputerowego dla Beneficjentów Ostatecznych i jednostek podległych w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny". Wraz z zakończeniem prac na dostawy sprzętu komputerowego, została uruchomiona usługa HelpDesk, dzięki której użytkownicy będą mogli zgłaszać usterki spowodowane nieprawidłowościami w funkcjonowaniu systemu, problemami z programem antywirusowym, kontrolą rodzicielską oraz przeglądarką internetową. Usługa będzie aktywna do 31.10.2015 r.

NUMER TELEFONU HELP DESK: 797 954 037
CZYNNY W GODZINACH: 9:00 – 17:00

Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu – Ewa Jarosławska - Popielewicz oraz Osoba ds. rozliczeń finansowo-księgowych - Katarzyna Ruszyńska w Biurze Projektu (pokój nr 205 w siedzibie Urzędu Gminy Wisznice) oraz pod nr. telefonu 83 378 21 27.

 

sponsorzy