Delegacja z Francji w Wisznicach

W dniach 17-20 października w Gminie Wisznice gościła 10-osobowa delegacja przedstawicieli francuskiej Gminy Airvault – miasta partnerskiego Wisznic. Wizyta miała na celu lepsze poznanie kultury i tradycji gmin partnerskich. W skład francuskiej delegacji weszli przedstawiciele Komitetu współpracy Wisznice – Airvault, nauczyciele, pracownicy instytucji kulturalnych i turystycznych. Program pierwszego dnia wizyty przewidywał spotkanie z samorządem lokalnym, prezentację działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wisznicach, wizytę w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Hołownie oraz naukę poloneza prowadzoną przez młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca, działającego przy Publicznym Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Wisznicach. Przedstawiciele szkół dyskutowali również na temat możliwości realizacji projektów wymiany młodzieży.


Drugiego dnia wizyty, francuscy goście dzięki serdecznemu przyjęciu przez lokalne organizacje i koła gospodyń wiejskich, mogli doświadczyć na czym polega staropolska gościnność. Z dużym zainteresowaniem zwiedzili Szkołę Podstawową w Dubicy prowadzoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica i obejrzeli fragmenty spektaklu „Dwie blizny" prezentowanego przez dubicki teatr. Następnie udali się do Polubicz, gdzie poznali historię zabytkowego kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty oraz zostali hojnie ugoszczeni przez tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich. W świetlicy wiejskiej w Horodyszczu uczestnicy wizyty wzięli udział w warsztatach kulinarnych, podczas których wspólnie z naszymi gospodyniami przygotowywali gołąbki, kotlety schabowe i tradycyjne racuchy z jabłkami. Wieczorem odbyła się prezentacja chórów z terenu Gminy Wisznice: przedstawiciele chóru du Val d'Or z Airvault śpiewali wspólnie z chórami Aster, Polesie i Radość.


Podczas kolejnego dnia wizyty delegacja francuska udała się do Pałacu Zamoyskich w Kozłówce, a następnie do Lublina. Podczas pożegnalnego spotkania w Wisznicach goście z Francji podkreślali, że bogaty program wizyty pozwolił im lepiej poznać kulturę, zwyczaje i specyfikę naszego regionu i wyrazili nadzieję na kontynuację współpracy obu gmin.


Organizacja wizyty nie byłaby możliwa bez zaangażowania radnych Gminy Wisznice i pracowników Urzędu Gminy, którzy gościli uczestników delegacji francuskiej w swoich domach oraz pomagali przy obsłudze wizyty. W przygotowaniu spotkań i brali również udział przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji: Warsztatu Terapii Zajęciowej, Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wiszniach, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola w Wisznicach, Publicznego Gimnazjum im. KK. Baczyńskiego w Wisznicach, chórów: Aster, Polesie i Radość, Kół Gospodyń Wiejskich z Polubicz i Horodyszcza oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica. Serdecznie dziękujemy!

FR 533

 

FR1 533

FR2 533

FR4 533

sponsorzy