Gmina Wisznice Liderem Eurofunduszy

Gmina Wisznice po raz kolejny zwyciężyła w konkursie najbardziej aktywnych samorządów w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej. We wtorek 22 października 2014 r. podczas uroczystej gali dwudziestolecia Panoramy Lubelskiej rozstrzygnięto konkurs "Lider Eurofunduszy", w którym promowane są samorządy najbardziej efektywnie wykorzystujące fundusze unijne w okresie programowania 2007-2013. Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan odebrał z rąk redaktor naczelnej "Panoramy" statuetkę "Lider Eurofunduszy" za zajecie I miejsca w kategorii gmina wiejska. Nagroda jest rezultatem intensywnej pracy samorządu Gminy Wisznice w ciągu ostatnich siedmiu lat. W tym czasie złożonych zostało prawie 130 wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych, zajęć pozalekcyjnych, przedsięwzięć kulturalnych i działań promocyjnych. Ponad połowa złożonych wniosków uzyskała akceptację, dzięki czemu do budżetu gminy w latach 2007-2013 napłynęły ponad 64 miliony złotych ze źródeł zewnętrznych. Część środków pozyskano poprzez ustanowione w 2007 r. wspólnie z wójtami Gmin: Jabłoń, Podedwórze, Rossosz i Sosnówka partnerstwo pod nazwą "Dolina Zielawy". Dzięki partnerstwu gminy w nim uczestniczące mogą podejmować większe i bardziej innowacyjne przedsięwzięcia, takie jak trwająca obecnie budowa farmy fotowoltanicznej w Bordziłówce. Dla zapewnienia dalszego rozwoju gminy samorząd lokalny przygotowuje się do starania o środki w kolejnej perspektywie finansowej.

gala nagroda 533

 

gala1 533

 

gala 533

sponsorzy