Gmina Wisznice zamieszcza program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 celem konsultacji.

sponsorzy