WYPŁATA STYPENDIÓW SZKOLNYCH

Urząd Gminy Wisznice informuje, że od 3 grudnia 2014 r. w kasie Urzędu Gminy wypłacane będą stypendia szkolne. Stypendium należy odebrać do 18 grudnia br. Proszę o zgłaszanie się z rachunkami.

sponsorzy