Seminarium polsko-białoruskie

unia neg  pl-by-ua  euroregion

Seminarium polsko-białoruskie
W ramach działania 3 mikroprojektu pt. „Gdzie bije źródło...-Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi" 18-19 grudnia w Wisznicach odbędzie się naukowe seminarium inaugurujące. Seminarium jest jednym z etapów transgranicznego projektu badawczego obejmującego tereny pogranicza polsko-białoruskiego po obu stronach granicy (województwo lubelskie, województwo podlaskie, obwód brzeski na Białorusi). Realizatorami projektu są Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach Oddział Kultury Rejonu Brzeskiego Czernskij Sowiet. Merytorycznie w badaniach naukowych wspierają realizatorów pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS i pracownicy Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego. Działanie przewiduje zbieranie materiału terenowego, opracowanie i opis pieśni pogranicza przez muzykologów, folklorystów, językoznawców, kulturoznawców

sponsorzy