15 STYCZNIA 2015r. upłynął termin uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych

Informujemy, iż dnia 15 STYCZNIA 2015r. upłynął termin uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym przypominamy o konieczności uregulowania należności za odbiór odpadów komunalnych za I kwartał 2015 r. w celu uniknięcia dodatkowych kosztów.

Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wisznice

Nr 04 8055 0006 0000 1355 2000 0009.

sponsorzy