„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

krus           SZANOWNI ROLNICY!      bezp gosp

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy przeprowadzi XIII Edycję Ogólnokrajowego Konkursu:

 

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Celem Konkursu jest promocja bezpiecznych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Druki zgłoszeń można pobrać we wszystkich jednostkach organizacyjnych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl zakładka Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015.
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub najbliższej Placówce Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015r.

List PREZESA KRUS

Regulamin konkursu

Zgłoszenie gospodarstwa

sponsorzy