Majowe Śpiewanie 2015

Powiatowy Przegląd Chórów
i Zespołów Śpiewaczych
Polubicze 2015

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Gmina Wisznice
Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach
zapraszają do wzięcia udziału w Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych pt. „Majowe śpiewanie" 31 maja 2015 (niedziela) w Polubiczach.
Jest to okazja do spotkania, słuchania i dzielenia się różnorodnością prezentowanych utworów muzycznych a także wielowiekową tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Program:
11.00 Msza Św. w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jana Ewangelisty w Polubiczach
12.15 Rozpoczęcie Przeglądu „Majowe śpiewanie" w świetlicy wiejskiej w Polubiczach.
Organizatorzy przewidzieli dla wszystkich uczestników poczęstunek oraz atrakcyjne nagrody.

 

Regulamin:
1.Tegoroczny Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych będzie miał formę przeglądu, bez klasyfikacji konkursowej.
2.Organizatorem Przeglądu jest Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Wisznice, Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach.
3.Cele Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych:
- Ożywienie tradycji śpiewaczej w naszym regionie.
- Popularyzacja śpiewu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych
- Prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów śpiewaczych.
- Upowszechnianie polskiej oraz regionalnej i ludowej tradycji muzycznej.
- Integracja środowiska muzycznego w naszym powiecie.
4.Powiatowy przegląd ukierunkowany jest na amatorską twórczość wokalną dzieci, młodzieży i dorosłych.
W przeglądzie mogą uczestniczyć: chóry, zespoły śpiewacze, schole parafialne, chóry kościelne oraz zespoły wokalne.
5.Prezentacje odbędą się w następujących kategoriach:
I. Chóry dziecięce, (szkoły podstawowe klasy I-VI)
II. Chóry młodzieżowe, (gimnazja i licea)
III. Chóry mieszane zrzeszone w różnych instytucjach, stowarzyszeniach, chóry kościelne, schole parafialne, bez ograniczeń wiekowych.
IV . Zespoły śpiewacze, wokalne - bez ograniczeń wiekowych
6.Chóry i zespoły określone w powyższych kategoriach przygotowują dwa utwory:
I. Pieśń Maryjną .
Tematyka tej kategorii przeglądu obejmuje repertuar związany z kultem Matki Boskiej polskiego i światowego dorobku muzycznego.
Zachęcamy do przygotowania rzadkich lub nieczęsto wykonywanych pieśni maryjnych, niezwiązanych z liturgią kościelną, czasem nazywanych ludowymi pieśniami maryjnymi.
Stanowią one ważny element w historii polskiej twórczości pieśniowej związanej z nabożeństwami maryjnymi przy kapliczkach i charakterystycznym dla polskiej religijności kultem Matki Boskiej.
II. Pieśń ludową
Preferowane są pieśni z naszego regionu, związane z lokalną tradycją, będące odzwierciedleniem lokalnej tradycji, kultury, gwary. Mile widziany repertuar odtwarzający autentyczne pieśni z naszego regionu. Tematyka pieśni ludowych może dotyczyć obrzędów, miłości, pracy, zabawy.
Pieśni mogą być wykonane zgodnie z pierwowzorem ludowym lub w nowoczesnych aranżacjach.

7.Organizatorzy zapewniają posiłek. W karcie zgłoszeniowej prosimy podać liczbę osób uczestniczących w przeglądzie
8.Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłośnieniową. Potrzeby dotyczące nagłośnienia prosimy określić na karcie zgłoszeniowej
9.Zespoły mogą korzystać z półplaybacku.
10.Koszty związane z przygotowaniem, przyjazdem, ubezpieczeniem pokrywają uczestnicy lub instytucje zgłaszające.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 15 maja 2015 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach, Wygoda 10 A, 21-580 Wisznice. Tel. 83 378-22-38. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony www.wisznice.pl i wysłać drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I O W A >>>>>>>

sponsorzy