ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

17 kwietnia br. w Horodyszczu odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę zbrodni katyńskiej. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji ofiar zbrodni katyńskiej oraz ofiar katastrofy smoleńskiej. Po zakończeniu mszy wszyscy zebrani przemaszerowali pod obelisk z tablicą ku czci por. Stefana Lesiuka (byłego kierownika Szkoły Podstawowej w Horodyszczu) i innych ofiar Katynia, gdzie zostały złożone wiązanki przez: Wójt Gminy Wisznice Piotra Dragana, uczniów szkoły w im. córki porucznika Lesiuka Pani Ireny Solskiej oraz kuzyna Stefana Lesiuka – Pana Kazimierza Lesiuka. Po złożeniu kwiatów zebrani wysłuchali okolicznościowego wystąpienia Pana wójta, który podkreślił wagę uczczenia pamięci zamordowanych oraz obchodów zbrodni katyńskiej. Po wystąpieniu wójta, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Danuta Kuchta zaprosiła Pana Wójta Piotra Dragana, Pana Kazimierza Lesiuka oraz ks. Jerzego Pietrzaka do posadzenia dębu – symbolu pamięci zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Sadzenie dębów odbywa się ramach Programu „Katyń... ocalić od zapomnienia", w którym bierze udział Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu.
Kolejnym punktem obchodów była część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej. Na zakończenie uroczystości zebrani oglądali wystawę dokumentów i pamiątek związanych z porucznikiem. Zbiór stanowi stałą ekspozycję w kąciku pamięci por. Stefana Lesiuka.

 

G A L E R I A

sponsorzy