Zapraszamy na szkolenia

innowacyjna                                       unia

„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny"

W ramach realizowanego projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zapraszamy chętne osoby do udziału w szkoleniach w zakresie z podstaw obsługi komputera i Internetu.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które z uwagi na brak umiejętności mają trudności z obsługą komputera czy dostępem do Internetu. Szkolenia będą się odbywały w Szkole Podstawowej w Horodyszczu, Świetlicy Wiejskiej w Dubicy oraz Świetlicy Wiejskiej w Polubiczach.
Zgłoszenia należy dokonać drogą telefoniczną – 83 378 21 27 lub w biurze projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy Wisznice – pok 205 (II piętro)
O terminie i programie szkoleń zainteresowani będą powiadomieni na spotkaniu.
Wstępny harmonogram szkoleń znajduje się w załączniku. W celu dostosowania terminów do uczestników może ulec nieznacznym zmianom.

Harmionogram szkoleń

sponsorzy