Dzień Działacza Kultury

29 maja obchodzimy Dzień Działacza Kultury. To doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność wszystkim zaangażowanym w działalność kulturalną w naszej gminie – twórcom, artystom, animatorom i działaczom kultury, członkom zespołów i opiekunom grup artystycznych. Dziękujemy organizatorom wydarzeń, zarówno tych wielkich, gromadzących setki, a nawet tysiące uczestników, jak i tych małych, kameralnych.

Szczególne podziękowania kierujemy do pracowników wisznickich instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach, Domu Kultury w Horodyszczu, grup wolontariackich, stowarzyszeń twórczych, grup rekonstrukcyjnych oraz innych. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie, twórczą i rzetelną pracę oraz pedagogiczny zapał. To Wy krzewicie i pomnażacie wartości polskiej kultury, pomagacie odkrywać artystyczne pasje i wspieracie każdy twórczy wybór. Życzymy Wam nieustającego zapału, pasji oraz wielu innowacyjnych przedsięwzięć. Niech mieszkańcy Gminy Wisznice czerpią pełnymi garściami ofertę kulturalną, którą im zapewniacie.

Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan oraz Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Biełuszka

sponsorzy