Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Urząd Gminy Wisznice przekazuje do wiadomości mieszkańców gminy komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW (innych niż sadzeniaki)

OPRYSKIWACZE sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania

sponsorzy