Uroczystość upamiętniająca 84. rocznicę zbrodni katyńskiej

17 kwietnia 2024 r. uczciliśmy pamięć zamordowanych w Katyniu, a wśród nich Kierownika Szkoły Podstawowej w Horodyszczu por. Stefana Lesiuka. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządu, w tym Zastępca Wójta Gminy Wisznice Krzystof Biełuszka oraz Radna i Sołtys Horodyszcza Teresa Korszeń.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji osób pomordowanych w lasach katyńskich, którą sprawował ksiądz proboszcz w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Horodyszczu. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz pod pomnik, gdzie złożono kwiaty upamiętniając postać dawnego Kierownika Szkoły. Dalsza część programu odbyła się w szkole, gdzie wzruszający program artystyczny przedstawili uczniowie szkoły.

W 2007 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Od tego czasu Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu corocznie upamiętnia kierownika szkoły okresu przedwojennego porucznika Stefana Lesiuka i innych wymordowanych w lasach katyńskich. Dziękujemy dyrekcji i całej społeczności szkolnej za tę inicjatywę oraz za krzewienie pamięci o zbrodni katyńskiej w młodym pokoleniu.

 

Zdjęcia: UG Wisznice

 

sponsorzy