Bezpłatny transport na wybory w dniu 7 kwietnia 2024 roku

Wójt Gminy Wisznice informuje, że w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu publiczicznego

 Bus będzie oznaczony napisem na przedniej szybie WYBORY.

Poniżej publikujemy rozkłady obowiązujące w dniu 7 kwietnia 2024 roku. 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Dołholisce

mieszkańcy Łyniewa, Marylina, Ratajewicz i Dołholiski

Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa w Dołholisce

8:00 oraz 13:00 ŁYNIEW – przystanek przy drodze powiatowej

8:05 oraz 13:05 MARYLIN – przystanek przy drodze wojewódzkiej

8:10 oraz 13:10 DOŁHOLISKA – przystanek przy drodze wojewódzkiej (przy Kościele)

8:15 oraz 13:15 RATAJEWICZE – przystanek będzie przy posesji Ratajewicze nr 51

Tolerancja dla godzin odjazdu +/- 10 min

Powrót z lokalu dla mieszkańców w/w miejscowości odbędzie się po zagłosowaniu            (ok. 15 min)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Horodyszczu

mieszkańcy Horodyszcza

Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa w Horodyszczu

8:45  oraz 13:45 HORODYSZCZE – przystanek przy drodze wojewódzkiej (przy ulicy Wisznickiej)

8:50 oraz 13:50 HORODYSZCZE – przystanek przy drodze wojewódzkiej (przy ul. Parczewskiej)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Polubiczach

mieszkańcy Polubicz Wiejskich Pierwszych, Polubicz Wiejskich Drugich i

 Polubicz Dworskich

Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa w Polubiczach

9:20 oraz 14:20 POLUBICZE  WIEJSKIE  PIERWSZE – przystanek przy drodze powiatowej przy posesji Polubicze Wiejskie Pierwsze nr 60

9:25 oraz 14:25 POLUBICZE  WIEJSKIE  DRUGIE – przystanek przy posesji Polubicze Wiejskie Drugie nr 103 (SOŁTYS)

9:30 oraz 14:30 POLUBICZE  WIESKIE  DRUGIE – przystanek przy skrzyżowaniu (obok dawnego sklepu)

9:40 oraz 14:40 POLUBICZE  DWORSKIE – przystanek przy posesji Polubicze Dworskie nr 24

Tolerancja dla godzin odjazdu +/- 10 min

Powrót z lokalu dla mieszkańców w/w miejscowości odbędzie się po zagłosowaniu (ok. 15 min)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Dubicy

mieszkańcy Dubicy Górnej i Dubicy Dolnej

Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa w Dubicy

10:30 oraz 15:30 DUBICA GÓRNA – przystanek przy drodze krajowej( przy posesji          Dubica Górna nr 111)

10:35 oraz 15:35 DUBICA  GÓRNA – przystanek przy drodze wojewódzkiej (przy posesji Dubica Górna nr 42)

10:40 oraz 15:40 DUBICA  DOLNA – przystanek przy drodze wojewódzkiej (przy posesji Dubica Dolna nr 15)

Tolerancja dla godzin odjazdu +/- 10 min

Powrót z lokalu dla mieszkańców w/w miejscowości odbędzie się po zagłosowaniu (ok. 15 min)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Wisznicach

mieszkańcy Rowin, Curyna, Kolonii-Wisznice i Małgorzacina

Miejsce głosowania: Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach

11:25 oraz 16:25 ROWINY – przystanek przy kapliczce w Rowinach

11:30 oraz 16:30 CURYN – przystanek przy drodze powiatowej w Curynie

11:35 oraz 16:35 WISZNICE-KOLONIA – przystanek przy posesji Wisznice-Kolonia nr 62 (SOŁTYS)

11:45 oraz 16:45 MAŁGORZACIN – przystanek przy drodze krajowej

Tolerancja dla godzin odjazdu +/- 10 min

Powrót z lokalu dla mieszkańców w/w miejscowości odbędzie się po zagłosowaniu (ok. 15 min)

sponsorzy