DZIEŃ SOŁTYSA

Dzisiejsze święto – Dzień Sołtysa – jest okazją do wyrażenia szacunku dla pracy Sołtysów na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot. Dziś Wójt Gminy Wisznice oraz Zastępca Wójta spotkali się Sołtysami sołectw Gminy Wisznice. To Sołtysi są najbliżej mieszkańców wsi, najlepiej znają ich problemy, potrzeby i oczekiwania. Ta wiedza w połączeniu z kapitałem społecznego zaufania sprawia, że są liderami wiejskich społeczności.
 

Pełnienie roli opiekuna i gospodarza wsi wymaga wielkiego zaangażowania, nielimitowanych godzin pracy, umiejętności integrowania mieszkańców, włączania ich w decydowanie o sprawach dla nich najważniejszych. To od Sołtysa, który jest reprezentantem interesów sołeckich wspólnot, zależy także, jak wiele z ich postulatów znajdzie akceptację u władz gminnych i zostanie zrealizowanych. Dziś za ten trud i zaangażowanie chcemy podziękować naszym Sołtysom i powiedzieć im jak bardzo ich praca jest dla samorządu ważna!

Wszystkim Sołtysom przekazujemy najlepsze życzenia, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech praca na rzecz sołectw i podejmowane działania będą zawsze źródłem osobistej dumy i społecznego uznania.
 
 
Zdjęcie: UG Wisznice
sponsorzy