XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy,  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Warunkiem udziału w konkursie jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez co najmniej jednego ze współwłaścicieli gospodarstwa. Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Laureaci konkursu na każdym z etapów otrzymają nagrody i wyróżnienia. Zwycięzca kategorii „gospodarstwa indywidualne” otrzyma nagrodę główną Prezesa Kasy: ciągnik rolniczy.  Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej Kasy: www.gov.pl/krus.

 

sponsorzy