Zamawiający Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie utwardzenia części terenu działki nr we. 327 (drogi wewnętrznej) ul. Spacerowa w Wisznicach.

Zamawiający Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie utwardzenia części terenu działki nr we. 327 (drogi wewnętrznej) ul. Spacerowa w Wisznicach.

OGŁOSZENIE

sponsorzy