FERIE W GOKIO WISZNICE

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą feryjną GOKiO Wisznice dla dzieci z terenu gminy. Szczegółowy harmonogram zajęć poniżej:

sponsorzy