INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 4

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż Komisariat Policji w Wisznicach przekazuje do wiadomości mieszkańców Informację dotyczącą realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr. 4 na okres od 01.01.2024 roku do 30.06.2024 roku. Treść informacji TUTAJ.

sponsorzy