Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznice z dnia 21.12.2023 roku o otwartym konkursie ofert

Gmina Wisznice na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na: „Utrzymanie stadionu wraz z budynkiem socjalno-administracyjnym” oraz na „Organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy Wisznice.”

 

 

sponsorzy